katarzyna

Poszanowanie przestrzeni Klienta

Mój sposób pracy – poszanowanie przestrzeni Klienta na podjęcie decyzji, etyka i dyplomacja – zaowocowały wielkim wyróżnieniem: członkostwem w prestiżowej, międzynarodowej organizacji MDRT.Oznacza to, że należę do elity najlepszych sprzedawców na świecie.